Internet korisnici su u cloud-u već dugo: Hotmail, Yahoo, Gmail, Google, Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram – sve su to usluge zasnovane na cloud-u.

Cloud servis je lak za korišćenje, brz i pogodan za saradnju i ako se preduzmu profesionalne mjere – veoma bezbjedan.

Mi koristimo i preprodajemo usluge NUBUTO cloud tehnologije za potrebe korporativne lokalizacije. Između ostalog, ovo su glavni razlozi za upotrebu bezbjednog cloud NUBUTO rješenja:

 1. dvostruka potvrda identiteta;
 2. kontrola verzija;
 3. potvrda identiteta na osnovu otiska prsta;
 4. povezivanje računara na određenu IP adresu;
 5. SSL;
 6. automatsko arhiviranje;
 7. nivo kontrole pristupa;
 8. instant dopisivanje;
 9. aplikacija za mobilni telefon;
 10. prevodilačka i terminološka memorija;
 11. mogućnost povezivanja.

Proširivaćemo svaku stavku i ovaj članak će se dorađivati. Odgovoranje na kontinuirane zahtjeve za  isporuku odjeljenjima za lokalizaciju predstavlja izazov i čini se da je bezbjedni cloud servis jedino održivo rješenje.

Povjerljivost podataka je glavni prioritet za korporacije i zato u Dragomanu povjeravamo Vaše podatke veoma bezbjednoj platformi. Platforma posjeduje SSL zaštitu i dvostruku potvrdu identiteta. Naša platforma ima nivo kontrole pristupa što znači da samo ovlašćena lica mogu pristupiti Vašim dokumentima.

Lako je slati poslovna dokumenta putem e-maila. Međutim, nekad Vam je neophodan sigurniji način za slanje osjetljivog sadržaja. Upravo ovdje Dragoman stupa na scenu!

Period ”od ideje do tržišta” je takođe ključna stavka za brojna preduzeća.