Blog.

Kako organizovati hibridni sastanak? – Savjeti prevodilačkog i tehničkog tima

Sa početkom pandemije virusa kovid-19 stigle su mnoge promjene u načinu rada organizacija i biznisa širom svijeta. U ovom tekstu željela bih da istaknem nekoliko stvari koje smatram ključnim za glatko proticanje sastanka iz tačke gledišta tima zaduženog za simultani prevod i tehničku podršku.

2024-04-29T20:01:48+03:00April 29, 2024|Categories: prevod, Simultano, Zoom|Tags: , , , , |

IMPACT of Digi wave 2.0 – mobilna pomoć za simultano prevođenje

Prema Zlatnom standardu[1] prevođenja, kabina simultanog prevodioca treba da zadovolji određene uslove, odnosno da bude dovoljno osvjetljena prirodnom svjetlošću, da bude izolovana, kako bi prevodilac mogao da radi neometano. Simultano prevođenje je, zaista, jedna od najsloženijih vrsta jezičke djelatnosti i nemaju svi prevodioci sposobnost da prevode simultano.

2024-04-29T20:08:48+03:00March 25, 2024|Categories: Simultano, tehnologije, Zoom|Tags: , , , |

Dokumentacija

Dokumentacija je pojam sa više značenja među kojima su najučestalija sljedeća: - Skup dokumenata datih na papiru, online ili u vidu digitalnih ili analognih medija, kao što su audio-trake ili [...]

2022-01-23T03:43:34+03:00January 23, 2022|Categories: Lokalizacija|