Lažni prijatelji – šta je to?

False friends, engl., faux amis, fr. ili lažni prijatelji na našem jeziku - sve upućuje na istu pojavu: parovi riječi ili sintagmi koji su po obliku slični, ali se po [...]