Benefiti bezbjednog cloud servisa za korporativnu lokalizaciju

Internet korisnici su u cloud-u već dugo: Hotmail, Yahoo, Gmail, Google, Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram - sve su to usluge zasnovane na cloud-u. Cloud servis je lak za korišćenje, brz [...]