Dokumentacija je pojam sa više značenja među kojima su najučestalija sljedeća:

– Skup dokumenata datih na papiru, online ili u vidu digitalnih ili analognih medija, kao što su audio-trake ili CDovi;

– Proces dokumentovanja znanja, kao što je to slučaj sa naučnim člancima;

– Proces obezbjeđivanja dokaza;

– Dokumentacija proizvoda, poput softverske dokumentacije;

– Sinonim za pojam dokument;

– Sinonim za pojam bibliografija.

Višejezična dokumentacija je dio globalizacionih i lokalizacionih napora multijezičnih kompanija. Desetine hiljada prevodilaca i lektora su zapošljeni kako bi preveli milione dokumenata svake godine.