Donijeti kući slaninu, biti na devetom nebu, lako kao parče kolača… Zvuči čudno u ostalim jezicima, zar ne? A ako ih prevedete na engleski jezik, razumijete li njihovo pravo značenje? Navedeni primjeri su idiomi i budući da je ponuđen njihov doslovan prevod, osobama koje ne govore engleski jezik neće biti jasno o kakvim se izrazima radi.

Idiomatski izrazi predstavljaju skup riječi povezanih u cjelinu i kao takvi nude novo značenje. Međutim, upravo poznavanje takvih izraza nam govori koliko dobro govornik vlada nekim jezikom. Šta stoji iza idiomatskih izraza koji su, naizgled, nepovezana skupina riječi? Odgovor se krije u kulturnom nasljeđu i odomaćenom govoru većine ljudi sa određenog podneblja. Ono što stručnjaci preporučuju je da takve izraze svakako treba njegovati jer oni predstavljaju srž jezika.

Kada govorimo o idiomima i njihovom prenošenju u ostale jezike, često ćemo naići na izraze koji se mogu bez problema prenijeti u drugi jezik. Razlozi za to mogu biti brojni, počevši od zajedničke istorije, geografskog područja ili jednostavno sličnih navika govornika. Na primjer, u francuskom jeziku se može naići na dosta izraza koji su identični i kod nas. Neki od njih su: claire comme le jour (jasno kao dan), marcher sur des oeufs (hodati po jajima), être sur la liste noir (biti na crnoj listi), vieux renard (stari lisac)… Sa druge strane, u svakom jeziku postoje izrazi koji su svojstveni samo tom jeziku. Tako ćemo u našem jeziku čuti: bez dlake na jeziku, koštati kao svetog Petra kajgana, upala mu sjekira u med, malo sjutra…

Postoje i izrazi koji imaju svoje ekvivalente u različitim jezicima. Tako bi lije kao iz kabla bilo it’s raining cats and dogs (engleski), a ekvivalent za kad na vrbi rodi grožđe je when pigs fly / when Hell freezes over. Kad nekom sa našeg podneblja poručimo da ne miješa babe i žabe on će nas lako razumjeti, ali za nekog ko govori engleski bilo bi jasnije ako bismo pomenuli jabuke i pomorandže. Za francuze bi to bile jabuke i kruške. Ovakvih primjera ima zaista mnogo i oni predstavljaju pravi izazov za prevodioce koji su tu da na što duhovitiji i kreativniji način prenesu pravu poruku i da ponude pravo rješenje.

Zbog idioma, učenje stranog jezika može izgledati kao komplikovan proces. Posle detaljnog učenja gramatike i riječi, treba shvatiti i idiome da bi se moglo reći da se nekim jezikom vlada kako treba. Najbolji način za učenje ovih izraza je svakodnevna komunikacija i radoznalost. Pravilnom upotrebom idioma odajemo utisak da vladamo jezikom na kojem govorimo.