False friends, engl., faux amis, fr. ili lažni prijatelji na našem jeziku – sve upućuje na istu pojavu: parovi riječi ili sintagmi koji su po obliku slični, ali se po značenju značajno razlikuju. “Lažni prijatelji” se mogu javiti u vidu riječi ili fraze. Pojava je stara koliko i jezici, iako je ovaj termin zabjeležen prvi put tek u 20-om vijeku kada su ga predstavili lingvisti Maxime Kœssler and Jules Derocquigny.

Nedovoljno poznavanje drugog jezika može biti jedan od razloga za njihovu upotrebu. Međutim, nekad je dovoljna i određena doza neopreznosti pa da dođe do takve greške. Nedavno je jedan od zvaničnika Francuske u želji da da kompliment supruzi premijera Australije nju nazvao ukusnom. Do lapsusa je došlo zato što oblik riječi “délicieux” na francuskom jeziku nema isto značenje kao i englesko “delicious”.

Gdje najčešće možemo uočiti “lažne prijatelje”? Počećemo od medija koji predstavljaju najveću opasnost po čistoću određenog jezika. Ukoliko treba izraze prevesti sa jednog od svjetskih jezika, često dođe do greške pod uticajem jezika koji se prevodi. Tako ćemo čuti da je “change of life” promjena života, “eventually” eventualno, “familiar” porodičan, “conserve” konzerva, “barracks” baraka

Pored toga, prevodi filmova često obiluju greškama, a nerijetko je krivac osoba koja je radila prevod filma iako nije licencirana i dovoljno obučena za taj posao. Takva osoba će reći da je “dressed to kill” neko ko je obučen da ubije, “do or die” radi ili umri, “by the book” po knjizi iako se mislilo na osobu koja se u svemu pridržava pravila…

Ova pojava je prava jezička zamka za sve one koji tek žele da nauče strani jezik ili su već iskusni prevodioci. Iako nas ovakve greške prvenstveno nasmiju, one mogu dovesti i do nerazumijevanja, pogrešnog prenošenja poruke, ali i do uvrede sagovornika.

Da ne bi došlo do situacije u kojoj nas sagovornici posmatraju sa čuđenjem treba se truditi da upoznamo naše “lažne prijatelje” i da ih zaobilazimo kako bi komunikacija bila lakša, a informacije prenešene baš kako treba.