Usluge

Prevazilaženje jezičkih barijera je suština misije Dragoman-a. Uz našu pomoć razgovarajte na preko 100 svjetskih jezika. Cilj ove stranice je da na jednom mjestu popišemo sve usluge koje pružamo. Klikom na svaki od linkova dobićete dodatne informacije baš o onoj oblasti koja vas najviše zanima. Oblasti na koje se najviše fokusiramo su:

• Usmeni prevod (onlajn, uživo, hibridno, simultano, konsekutivno i šišotaž)
• Pisani prevod (mašinsko prevođenje, hibridno, lokalizacija, transkreacija, prevod sa pečatom sudskog tumača)
• Video (titlovanje, sinhronizacija)
• Tehnologija (alati za mašinsko prevođenje, sistemi za upravljanje prevodom, automatizovana lokalizacija radnog procesa i integracije).

Stotine brendova, organizacija, škola, univerziteta, vladinih i nevladinih agencija iz cijelog svijeta ukazuju povjerenje Dragoman Language Solutions-u. Kontaktirajte nas kako bi zajedno eliminisali sve jezičke barijere.

Iskoristite mogućnost korištenja naše mreže lingvista stvarane preko 15 godina i na obostrano zadovoljstvo odgovorimo na sve poslovne zahtjeve.