This long post is a good opportunity for our new colleagues to understand what type of changes are needed for Turkish to English translations. Below example is a good translation. I’ve seen worse ones. Yet still, there is a room for improvement. 

Important changes are highlighted in red color

 
IDSourceTarget
2WORLD’ÜN TARİHÇESİ :
after translation: HISTORY OF WORLD CARD:
after correction: HISTORY OF THE WORLD CARD:
 
3Yapı Kredi’nin Türkiye’de “ilk kredili kredi kartı” Ekim 1988’de, tüm dünyada çağdaş bir ödeme aracı olarak yaygın bir şekilde kullanılmakta olan kredi kartları için ülkemizde de büyük bir potansiyel olduğunu ve bu çağdaş araçtan bireylerin de yararlanması gerektiği görüşüyle VISA lisansı ile pazara girmiştir. 1989 Ekim ayında Eurocard / Mastercard lisansı ile de kart verilmeye başlanmış, Ekim 1991’den itibaren, daha önce yurtiçi ve yurtdışı olarak ayrılan Yapı Kredi kredi kartları, “Worldcard” adıyla dünyanın her yerinde geçerli olmaya başlamıştır. 1991 yılından günümüze Yapı Kredi, kart pazarındaki önderliğini pazar ihtiyaçlarına / müşteri beklentilerine göre hep yeni ürünler ve yeni ürün özellikleri geliştirerek devam etmiştir.
after translation: An immense potential in our country for credit cards, which were already widely used as a modern method of payment throughout the world, and an individual’s right to able to take advantage of this modern tool. This was the background behind the introduction to the Turkish market of Yapı Kredi’s first installment credit card with a VISA license in 1988. Cards became available with Eurocard/Mastercard licenses by October 1989. Yapı Kredi cards, which were divided into domestic and abroad, became valid all over the world with the “Worldcard” name as of October 1991. Since 1991, Yapı Kredi has maintained its leadership in the card market by continuously developing new products and product features according to market requirements and customer expectations.
after correction: In October 1988, Yapı Kredi introduced Turkey’s first credit card with a Visa license. This was done in response to the immense potential in Turkey for credit cards, which were already widely used throughout the world as a modern method of payment. Cards became available with Eurocard/Mastercard licenses by October 1989. Yapı Kredi cards, which were divided into domestic and abroad, became valid all over the world with the “Worldcard” name as of October 1991. Since 1991, Yapı Kredi has maintained its leadership in the credit card market by continuously developing new products and product features according to market requirements and customer expectations.
 
4Yapı Kredi, 1990 yılında karthamillerine standart kart özelliklerinin yanısıra harcamaları karşılığında hediye kazanabilecekleri “ilk puan sistemi” olan Hedef:Puan’ı sundu.
after translation: In 1990, Yapı Kredi launched Target:Point, the first point system that allowed cardholders to earn points as well as take advantage of card features whenever they used it for purchases.
after correction: In 1990, Yapı Kredi launched Target: Point, the first point system that allowed cardholders to earn points as well as take advantage of standard card features whenever they used it for purchases.
 
5Böylece Türkiye’de ilk büyük sadakat programı kredi kartlarında başlamış oldu.
after translation: Thus, setting off Turkey’s first big loyalty program in credit cards.
after correction: This set off Turkey’s first big loyalty program for credit cards.
 
61993 yılı Kasım ayında, gençlere yönelik bir paket halinde hazırlanan “Üniversite Bankacılığı” içinde “University Worldcard” da pazara sunulmuştur.
after translation: On November 1993, “University Worldcard” was offered to the market for “University Banking” which was put together as a package aimed at young people.
after correction: In November 1993, “University Worldcard” was offered to the market for “University Banking,” a package geared towards the younger generation.
 
7Gençlere de kredi kartı kullanma imkanı tanıyan uygulama için belirli dönemlerde üniversitelerde tanıtım çalışması yapılmakta, kartın özellikleri hakkında öğrencilere bilgi verilmektedir.
after translation: Promotional events are held at universities to discuss the practice that makes credit cards available for young people and to provide information to students about the card’s features.
after correction: Promotional events are held periodically in universities to inform students about credit cards and their features.
 
81998 yılı Haziran ayında Yapı Kredi’nin öncülük misyonu doğrultusunda Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ile işbirliği içerisinde ortak marka kredi kartı olan “Turkcell Kredi Kartı” programı başlatılmıştır.
after translation: “Turkcell Credit Card” program, a joint-brand credit card in collaboration with Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., was started in June 1998 as part of the leadership mission of Yapı Kredi.
after correction: The “Turkcell Credit Card” program, a co-branded credit card in collaboration with Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., was started in June 1998 as part of the leadership mission of Yapı Kredi.
 
9Turkcell Kredi Kartı ile Turkcell GSM aboneleri, cep telefonu faturalarında hem indirim kazanmakta, hem de cep telefonu faturalarını kredi kartı ile ödeme imkanına kavuşmuştur.
after translation: Turkcell GSM subscribers can use their Turkcell Credit Card to get discounts on their mobile phone bills and make payment using the credit card.
after correction: Turkcell GSM subscribers can use their Turkcell Credit Card to get discounts on mobile phone bills and make payments using their credit card.
 
10Alışverişlerde “taksit” ihtiyacının belirmesi ile de pazardaki ilk yaygın üye işyerini kapsayan “ilk taksitli kart”ı 1998 yılında “Taksitcard” markası ile pazara sundu.
after translation: As the need for “installments” became apparent for shopping, in 1998 the bank introduced to the market the first installment credit card with the “Taksitcard brand, which included an extensive member business network.
after correction: As the need for installments for shopping became apparent, the bank in 1998 introduced to the market the first installment credit card, “Taksitcard,” which also included an extensive member business network.
 
11Aynı yıllarda başlayan bankalarla perakende sektörü arasında yakınlıklar doğmaya başlamış ve kredi kartlarında yeni bir sistemin doğmasını sağlamıştır.
after translation: A new system emerged in credit cards as a close relationship began to develop between banks and the retail industry around the same years.
after correction: A new system emerged in credit cards as a close relationship began to develop between banks and the retail industry during those years.
 
12WORLD 2002 YILINDA “EN GENİŞ ALIŞVERİŞ PLATFORMU” OLUYOR.
after translation: WORLD BECOMES THE MOST “WIDESPREAD SHOPPING PLATFORM” IN 2002.
after correction: WORLD BECOMES “THE MOST WIDESPREAD SHOPPING PLATFORM” IN 2002.
 
13EN YAYGIN NOKTADA TAKSİT VE PUAN İMKANI !
after translation: INSTALLMENTS AND POINTS AT MOST WIDESPREAD LOCATIONS!
after correction: INSTALLMENTS AND POINTS AT THE MOST WIDESPREAD LOCATIONS!
 
142000’li yılların başında bankaların perakende dünya ile iyice yakınlaşmaya ve ortaklıklar kurmaya başladı.
after translation: At the outset of 2000s, banks began cooperating and going into partnerships with the retail industry more.
after correction: At the outset of the 2000s, banks began to cooperate and go into partnerships with the retail industry more.
 
15Bunun sonucunda da yeteri kadar yaygın olmayan, müşteriyi belli üye işyerlerine kısıtlayan sistemler doğmaya başladı.
after translation: This resulted in growth of systems that were not adequately widespread and that limited the customer to a certain business.
after correction: This resulted in a growth of systems that were not adequately widespread and that limited the customer to certain businesses.
 
16Müşteriye maksimum fayda sağlamak amacı ile yola çıkılan bu trend’de, “kısıtlılık” nedeni ile müşterileri günlük hayatta alışveriş alışkanlıklarında yeterince fayda sağlayamama ve ilgili ilgisiz birçok üye işyeri mesajından haberdar olma zorunluluğu doğdu. Bu da mesaj kirliliği yarattı.
after translation: The trend started out with the goal of offering utmost benefit for the customer; however, “constraints” prevented customers from taking advantage of it sufficiently in their daily shopping and they had to be aware of messages from many related or unrelated businesses, which created message pollution.
after correction: The trend started out with the goal of offering the utmost benefit to the customer; however, “constraints” prevented customers from taking adequate advantage of these benefits while making daily purchases as they had to be aware of messages from many different businesses, creating message pollution.
 
18Tüm diğer bankaların kredi kartlarının arasından sıyrılarak markalaşmak için sadece bir isim değişikliği yeterli değildi, tüketiciye somut faydalar ve imkanlar sunacak bir dünya yaratılması gerekiyordu.
after translation: A simple name change was not enough to become a brand and stand among all the other banks’ credit cards. A world had to be created to offer tangible benefits and features for customers.
after correction: A simple name change was not enough to become a brand and stand among all the other banks’ credit cards. A world had to be created to offer tangible benefits and features to customers.
 
19Ayrıca Türkiye’de trend, bankaların kartlarında birden fazla üye işyeri avantajını biraraya toplayarak ; cüzdanlarda kendi kartlarını “tek kart” konumuna getirmeye çalıştığı programlar şeklinde kendini göstermeye başlamıştı.
after translation: Furthermore, the trend in Turkey began to emerge with programs in which banks tried to make their cards as the “only card” in wallets by gathering the advantages of multiple member businesses.
after correction: Furthermore, a trend in Turkey began to emerge in which banks tried to make their cards the “only card” in wallets by gathering the advantages of multiple member businesses.
 
21Böylece Worldcard kullanıcılarına büyük imkanlar sunan World dünyası güçlü bir alt marka olma yolunda ilk adımını attı.
after translation: Consequently, the card took the first step into becoming a sub-brand to offer great features for Worldcard users.
after correction: Consequently, the card took the first step to becoming a sub-brand that offers great features for Worldcard users.
 
23Pazarda ‘alışveriş’ kartı özelliğini kazanan tek kredi kartları Worldcard’lar değildi.
after translation: Worldcards were not the only credit cards in the market to have earned the ‘shopping feature.
after correction: Worldcards were not the only credit cards in the market to offer a “shopping feature.
 
24Ayrıca kredi kartı segmentinde prim yapan ‘saygınlık’, ‘prestij’, ‘güvenilirlik’ gibi algılar tek başına yeterli olmamaya başlamıştı.
after translation: Moreover, notions such as respectability, prestige and reliability, which score points in the credit card segment, began to fall short on their own.
after correction: Moreover, notions such as respectability, prestige and reliability, which score points in the credit card segment, began to fall short on their own.
 
25Tüm banka kredi kartlarının alışveriş kartı olmasıyla, tüketici artık kartının ne kadar çok satış noktasıyla anlaşması olduğuna, ne kadar taksit yaptığına ve ne kadar puan kazandırdığına bakmaya başladı.
after translation: After all bank credit cards became a shopping card, consumers started to examine how many sales points a card has agreements with, how many installments it offers and how many points it can earn them.
after correction: After all bank credit cards became shopping cards, consumers began to compare them based on at how many points of sale they were accepted, how many installments they offered, and how many points they could earn by using the cards.
 
26Kredi kartı harcamalarından kazanılan puan karşılığı katalogtan hediye seçme devri kapanmış, puanların ‘para’ yerine harcanma dönemi başlamıştı.
after translation: The period of selecting gifts from a catalog to use the points earned from credit cards was over. Instead, points could be spent as money now.
after correction: The time of selecting gifts from a catalog to use the points earned from credit cards was over. Instead, points could now be spent as a form of money.
 
27Bu dinamikler, marka tercihine ve kullanımına da doğrudan yansımaya başlamıştı.
after translation: These dynamics began to make a direct impact on selection and use of brands.
after correction: These dynamics began to have a direct impact on the selection and use of brands.
 
28Bu dönemde, üye işyeri yaygınlığı (kartların geçerli olduğu alışveriş noktaları) önem kazandı.
after translation: At this juncture, expansiveness of member businesses (i.e. the points of sale at which the card is valid) became important.
after correction: At this juncture, expansiveness of member businesses (i.e., the points of sale at which the card is valid) became important.
 
29En yaygın üye işyeri ağını kuran World ise, bu rekabet avantajını kullandı.
after translation: With this in mind, World used it competitive advantage by building the most widespread member business network.
after correction: With this in mind, World used its competitive advantage by building the most widespread member business network.
 
30Bu sebeple, 2002’de World iletişim mesajını bu gücün – ‘en geniş alışveriş platformu’ – üzerine kurdu.
after translation: Therefore, in 2002, World has established it communication message as the “most widespread shopping platform.”
after correction: Therefore, in 2002 World established its communication message as the “most widespread shopping platform.”
 
32Çünkü Worldcard sahipleri özeldi ve imkanları da ona göre özel olmalıydı.
after translation: Because Worldcard holders were special. Accordingly, its features had to be special as well.
after correction: Because Worldcard holders were special, the cards features had to be special as well.
 
34World, sahiplerini diğer kart kullanıcılarından farklılaştırmayı hedefleyen bir vaatle çıktı: ‘Siz çok özelsiniz, imkanlarınız da çok özel’.
after translation: World came up with a promise to distinguish its cardholders from the rest: “You are very special, so are the features offered for you.”
after correction: World came up with a promise to distinguish its cardholders from the rest: “You are special, and so are the features offered to you.”
 
35Herhangi bir alışveriş noktasında görür görmez algılanan mor kimliğiyle ayrıştı.
after translation: It was set apart with the purple color that was distinguished at first sight at any shopping location.
after correction: It was set apart with its distinct purple color, which is immediately recognized at any shopping location.
 
36Satış noktası iletişimine, doğrudan pazarlamaya kitlesel mecra kadar önem verdi.
after translation: The brand placed emphasis on sales-point communication and direct marketing as much as it did on mass channels.
after correction: The brand placed as much emphasis on sales-point communication and direct marketing as it did on mass channels.
 
37World markası herhangi bir alışveriş noktasında görür görmez algılanan mor kimliğiyle ayrıştı.
after translation: World brand distinguished itself with the purple color that was easily recognized at first sight at any shopping location.
after correction: World brand distinguished itself with its unique purple color, which is immediately recognized at any shopping location.
 
38Satış noktası iletişimine ve doğrudan pazarlamaya kitlesel mecra kadar önem verdi.
after translation: The brand placed emphasis on sales-point communication and direct marketing as much as it did on mass channels.
after correction: The brand placed as much emphasis on sales-point communication and direct marketing as it did on mass channels.
 
40Kredi kartları sektörünün lider oyuncusu olan Yapı Kredi için taksitli satışı yaygınlaştırma stratejisi zor bir karardı.
after translation: Strategy of expanding sales on installment was a hard decision for Yapı Kredi as a major player of the credit card industry.
after correction: The strategy of expanding installment sales was a hard decision for Yapı Kredi, a major player of the credit card industry.
 
41Kısıtlı adetteki kapalı devre bir taksitli satış sistemi yerine çok geniş bir üye işyeri ağına bu taksit imkanını yaymak, müşterilerin borcunu kredilendirme ve nakit çekim ihtiyacını azaltacak; bu da hem faiz hem de komisyon gelirleri açısından banka karlılığını oldukça düşürecekti.
after translation: Instead of a closed cycle installment sales system with a limited number, expanding the installment to an immensely wide business member network would reduce customers’ need for cash withdrawals and for loans to cover debts, and thus, shrinking the bank’s profitability considerably in terms of interest and commission income.
after correction: Instead of a closed cycle, limited installment sales system, expanding the installment system to an immensely wide business member network would reduce customers’ need for cash withdrawals and for loans to cover debts, thus shrinking the bank’s profitability considerably in terms of interest and commission income.
 
43Rekabetin üye işyeri komisyonlarına da yansıması bir diğer zorluğu kendi içinde barındırıyordu.
after translation: The spread of competition to member business commissions was another difficulty presented.
after correction: Another difficulty was increased competition reflected in the commission charges levied by member businesses.
 
44Ancak elde edilecek rekabet avantajı ve müşterilere yaratılacak katma değerler bu sürecin ilerletilmesinde ve bu zor kararın alınmasında etkili oldu.
after translation: Nevertheless, potential competitive advantage and added value that was to be offered to customers came into play in driving the process forward and making this hard decision.
after correction: Nevertheless, the potential competitive advantage and added value that was to be offered to customers came into play in driving the process forward and making this difficult decision.
 
45Bu kapsam dahilinde müşteriye daha fazla katma değer sunmak için
after translation: Accordingly, in order to offer added value to more customers and with the objective of
after correction: Accordingly, in order to offer added value to more customers and with the objectives of
 
46Pazarın ihtiyaçlarını saptamak,
after translation: Determining market needs,
after correction: determining market needs,
 
47Perakende dünyasını tanımak,
after translation: Understanding the retail world,
after correction: understanding the retail world,
 
48Tüketicinin ihtiyaçlarını bilmek,
after translation: Knowing the consumers’ needs,
after correction: knowing the consumers’ needs,
 
49Tüketicinin ve perakendecinin beklentilerini karşılamak
after translation: And meeting the expectations of both consumers and retailers,
after correction: and meeting the expectations of both consumers and retailers,
 
50amacı ile Yapı Kredi, tüketicilere standart kredi kartı özelliklerinin yanı sıra perakende dünyasında taksitli alışveriş gibi imkanlar sunan, bunu yaparken perakendecinin de müşterisini tanımasına yardımcı olan ve sonuç olarak bankaya da katma değer sağlayarak bir “kazanç üçgeni”oluşturan yepyeni bir sistem geliştirdi.
after translation: Yapı Kredi developed a brand new system that created a “winning triangle” which, in addition to standard credit card components, offers features such as installment sales in the retail industry, and while doing this, helps the retailer to get to know its customer, and provides an added value for the bank as a result.
after correction: Yapı Kredi developed a brand new system that created a “winning triangle” which, in addition to standard credit card components, offers features such as installment sales in the retail industry. In doing so, it helps the retailer get to know its customer and provides an added value for the bank as a result.
 
51Yapı Kredi, bu yeni sistemi pazarda mevcut olan kendi kredi kartlarının üzerine kurdu ve bir anlamda sadece bir gecede tüm kredi kartlarını yeni ürün fonksiyonları ile tüketiciye sunmuş oldu.
after translation: Yapı Kredi built this new system on the currently existing credit cards in the market, and in a sense, offered all of the credit cards to consumers loaded with new features overnight.
after correction: Yapı Kredi built this new system on the currently-existing credit cards in the market; in a sense, it offered all its cardholders cards loaded with new features overnight.
 
54Hatta bu dünya, Yapı Kredi markasının imajına katkıda bulunur hale geldi.
after translation: In fact, it came to a point that it has began to make a positive impact on the Yapı Kredi brand.
after correction: In fact, it has now begun to have a positive impact on the Yapı Kredi brand.
 
55Yapı Kredi Bankası, World sisteminden önemli kazanımlar elde etti.Bankalararası Kredi Kartları Merkezi’nin 2002 yılı verilerine bakıldığında, World sisteminin toplam işlem hacmi 4,6 milyar USD’i buluyor. 2002 yılının son çeyreğinde bir önceki yıla göre ciro pazar payının 5 puanın üzerinde (%24,6’dan %29,9’a) artırabilen tek kart sistemi olan World, yüzde 30’luk pazar payı ile alışveriş kartları pazarının lideri.
after translation: Yapı Kredi Bank has made significant gains from the World systems. 2002 data from the Interbank Credit Card Center puts the total transaction volume of the World system at $4.6 billion. In the last quarter of 2002, World was the only card system to increase revenue market share over five percent (up to 29.9 percent from 24.6 percent) year-on-year, and is the leader of the shopping cards market with a 30 percent market share.
after correction: Yapı Kredi Bank has made significant gains from the World systems. 2002 data from the Interbank Card Center puts the total transaction volume of the World system at $4.6 billion. In the last quarter of 2002, World was the only card system to increase revenue market share over 5 percent (up to 29.9 percent from 24.6 percent) year-on-year, and is the leader of the shopping cards market with a 30 percent market share.
 
59Worldcard cirosu içinde World sisteminin cirosunun aydan aya nasıl arttığı da sisteminin ne kadar hızla yayıldığının önemli bir göstergesi.
after translation: An key indicator of how fast the system has expanded is the rising revenue of the World system from month to month within Worldcard revenue.
after correction: A key indicator of how fast the system has expanded is the rising revenue of the World system from month to month within Worldcard revenue.
 
60World sistemi 2002 yılı Şubat ayında Worldcard alışveriş cirosunda sadece %6’lık bir yere sahipken bu oran Mart’ta %9, Mayıs’ta %13, Temmuz’da %16, Eylül’de %19 derken, 2002 yılı Aralık ayında %25’e ulaşmıştır.
after translation: The World system accounted for only six percent of the Worldcard shopping revenues as of February 2002. This ratio went up to 9 percent, 13 percent, 16 percent, 19 percent and 25 percent by March, May, July, September and December, respectively.
after correction: The World system accounted for only 6 percent of the Worldcard shopping revenues as of February 2002. This ratio went up to 9 percent, 13 percent, 16 percent, 19 percent and 25 percent by March, May, July, September and December, respectively.
 
61Worldcard 1. Yılında, 3,5 milyon karthamili adedini 4 milyona taşıyarak ve 10.000 üye işyeri adedini 35.000’i aşkın hale getirerek pazar liderliğini güçlü bir şekilde sürdürdü.
after translation: In its first year, Worldcard decisively maintained its market leadership by increasing the the number of cardholders to 4 million from 3.5 million and the number of member businesses to 35,000 from 10,000.
after correction: In its first year, Worldcard decisively maintained its market leadership by increasing the number of cardholders to 4 million from 3.5 million and the number of member businesses to 35,000 from 10,000.