Konmak eyleminin kökü konmak değil komak fiilidir. Dolayısıyla, yasalar, teşhis, ad vb. koyulmaz, konur.

Yanlış:       Kral eskisi gibi başına buyruk davranamayacak, yürürlüğe koyulan yasalara uymak zorunda kalacak ve kişilere tanıdığı hakları koruyacaktı.

Doğrusu:   Kral eskisi gibi başına buyruk davranamayacak, yürürlüğe konan yasalara uymak zorunda kalacak ve kişilere tanıdığı hakları koruyacaktı.

Yanlış:       Akciğer teşhisi koyulan hastaya kemoterapi yerine akıllı ilaç tedavisi uygulanmaya başlandı.

Doğrusu:   Akciğer teşhisi konan hastaya kemoterapi yerine akıllı ilaç tedavisi uygulanmaya başlandı.