İnternet sitesi çevirisi ve internet sitesi yerelleştirmesi terimleri birbirleri yerine o kadar sıklıkla kullanılıyor ki pazarlamacılar dahil hiç kimse bu ikisi arasındaki farkı, hatta bir fark olduğunu genellikle bilmiyorlar. Terimler ve süreçler birbirlerine benzese de ikisinin farklarını bilmek, hem piyasayı daha iyi anlamanızı sağlar, hem de sizin ve markanızın daha kârlı ve etkili bir şekilde küreselleşmesine imkân sunar.
Farklarını anlamak için basit tanımlarla başlayalım:

  •  İnternet sitesi çevirisi; metin, multimedya, e-kitaplar veya uygulamalar gibi internet içeriğinin üretildiği dildeki (kaynak dil) sözcükleri  (bağlama sadık kalarak) farklı bir dile (hedef dile) dönüştürme işlemidir.
  • İnternet sitesi yerelleştirme; internet içeriğinizi ve uygulamalarınızı bölgesel veya yerel tüketim için uyarlayan daha özel bir işlemdir. Çeviri yapmaktan öte, müşterinin kendi hedef dilindeki kültürel tercihlerine hitap etmek için kaynak dili ve diğer site öğelerini değiştirmeyi de içerir.


Dil engellerini aşmak mı yoksa iletiyi uyarlamak ve geliştirmek mi?
Kaynak dil; ilkel, kelimesi kelimesine çevrilmişse anlatılmak istenenin açıklığı konusunda sorunlar sıkça ortaya çıkar. Profesyonel bir editleme sürecinden geçmeyen makine çevirilerinde de bu durumla karşılaşılabilir. Bununla birlikte, bir internet sitesinin kaynak dili çok eğitimli bir çevirmen tarafından tercüme edilmiş olsa dahi, belirli bir yerel ortama etkin hitap edebilmek için gerekli olan kültürel ve teknik nüansları karşılamada yetersiz kalabilir.
Küresel bir internet sitesinin kalitesi ve etkinliği yalnızca dilin tercüme edilmesine bağlı değildir. Kaliteli bir müşteri deneyimini sağlamaya yardımcı olmak için, en iyi küresel markalar, çevrim içi içeriklerini ve bölgesel özelliklere yönelik yayınlarını uyarlamak için bir yerelleştirme stratejisi kullanmaktadır. İnternet sitesi tercümesi dil engellerini kaldırmak için bir araç ise, internet sitesi yerelleştirme iletinizi yeniden şekillendirmek ve markanızı küresel pazarlarınızın kültürel, işlevsel ve dilsel beklentilerini karşılamak üzere düzenlemektir.
Kültürel ve işlevsel beklentileri karşılamak
St. Louis Üniversitesi Uluslararası İşletme Bölümü öğretim üyesi Doçent Dr. Nitish Singh’e göre, günümüzün küresel ekonomisinde, başarıyla rekabet edebilmek için organizasyonlar, uluslararası kitleye rahatlıkla hitap edebilmek için internet sitelerini ve dijital medya içeriklerini uyarlamalı veya yerelleştirmelidir. Singh, “Geniş bir pazarlama açısından bakınca yerelleştirme, temelde, pazara sunulan ürünleri, son kullanıcı beklentilerini en iyi karşılayacak şekilde uyarlamak anlamına geliyor” diyor. (Singh, 2015, sf. 7) *
Son kullanıcı beklentileri bölgeye ve endüstriye göre değişiklik gösterebilir ancak genellikle iki kategoriye ayrılabilir: kültürel ve işlevsel.
Kültürel içeriğe ilişkin bazı örnekler şunlardır:

  • Renkler, şekiller, boyutlar, stiller
  • Görüntüler, simgeler, grafikler
  • Toplumsal kodlar; yani mizah, görgü kuralları, ritüeller, mitler, semboller
  • Toplumsal değerler, güç, ilişkiler, inançlar

İşlevsel içeriğe ilişkin bazı örnekler şunlardır:

  • Tarih ve saat biçimleri, telefon numaraları, iletişim bilgileri
  • Ağırlıklar, ölçümler, coğrafi referanslar
  • Dile özgü noktalar; ürün açıklamaları, incelemeler

Yerel bir fikri küreselleştirmek
Bazı yerelleştirme uzmanları internet içeriğini yalnızca ulusal veya bölgesel pazar tercihlerine uyacak şekilde uyarlamakla kalmaz; aynı zamanda kültürel çekiciliği en üst düzeye çıkarmak ve utanç verici veya saldırgan mesaj iletme riskinden kaçınmak için reklam ve pazarlama kampanyası mesajlarını yeniden oluşturabilir akademik deyimle “yeniden yazabilirler (transcreation)”
Yeniden yazımın güncel bir örneği Coca-Cola’nın “Share a Coke” kampanyasıdır. Avustralya’da 2011’de başlayan kampanyada, ürünlerin üzerine (ve medya genelinde promosyonlarda) yaygın 150 isimden biri basılmıştı ve tanıtımından bu yana küresel bir reklam başarısı haline geldi. Fakat bazı ülkelerde bu uygulamanın farklılaştırılması gerekiyordu.

Örneğin Çin’de isimler yerine takma adlar (“Sınıf Arkadaşı” ve “Yakın Arkadaş” gibi) kullanılıyor. Bu yaklaşım kampanyanın dost canlısı niteliğini korumayı sağlıyor ve aynı zamanda Çin kültüründe isimlere verilen resmi öneme saygı duyarak önemli bir kültür sınırını da aşmamış oluyor.
İçerik türlerine göre çeviri ve yerelleştirme yöntemlerini seçmek
Son olarak, internet sitesi çevirisi ve yerelleştirmesi taktiksel farklılıklar da gösterir. Belli pazarlarda, bazı içerik türleri için basit çeviri uygun olabilse de; duygu yüklü, yaratıcı pazarlama içeriklerini yerel ortamlarda kolaylıkla aynı etkiyi yaratabilecek şekilde uyarlamak için yerelleştirmeye ihtiyaç duyulur.
İnternet siteniz muhtemelen pazarlama metinlerinden hukuk metinlerine, teknik metinlerden ve kullanıcı tarafından oluşturulan forum içeriğine kadar çeşitli içerik türlerini içerecektir. Verimlilik ve maliyet faktörleri düşünüldüğünde, bu içerik türleri için en uygun çeviri veya yerelleştirme yöntemlerine planlamak akıllıca olacaktır.
Kitlenizi, içeriğinizin doğasını ve içerdiği anlamı göz önünde bulundurunca çeviri ya da yerelleştirme açısından en uygun yöntemi seçmek daha kolaydır. Göz önünde bulundurulması gereken diğer değişkenler arasında iş hacmi, güncelleme kademesi, içeriğin ömrü ve bütçe ile ilgili hususlar bulunur. Dil hizmet sağlayıcınızın (language service provider – LSP) yeteneklerine bağlı olarak seçebileceğiniz birkaç yöntem vardır. Bu kararları alırken geniş bir hizmet yelpazesi sunan deneyimli bir LSP’ye danışmak en iyisidir.
İnternet sitesinin çeviri ve yerelleştirme süreçlerini yönetmek
Yeterli planlama, odaklı bir yerelleştirme stratejisi ve strateji üzerinde çalışmanıza yardımcı olacak deneyimli bir LSP ortağı ile sürdürülen internet sitesi çeviri hizmetleri, projeleri nispeten sorunsuz bir şekilde tamamlamanızı sağlayabilir.  Fakat uygun hazırlık yapılmadıysa işinizden zaman ve para çalan bir yüke dönüşebilirler.
Karmaşıklığı azaltmak, pazarlama süresini hızlandırmak, maliyetleri kontrol etmek için endüstrideki en iyi uygulamaları takip ettiğinizden emin olun ve tüm küresel pazarlarınız için kaliteli yerelleştirilmiş içerik sağlayın.
 
“Cultural Customization of Digital Media: An Imperative,” The Definitive Guide to Website Translation, Lionbridge Technologies, Brian Nichols. İlk olarak BrandQuarterly.com’da yayınlanmıştır. 
 
Kaynak: http://content.lionbridge.com/the-difference-between-translation-and-localization-for-multilingual-website-projects-definitions/

Çevirmen: Mustafa Kılıç

Hacettepe Üniversitesi

İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümü

4. Sınıf Öğrencisi/Mezunu