Zarf olan “continuously” ve “continually” çoğu zaman yanlışlıkla birbirinin yerine kullanılıyor. Aynısı, sıfat olan “continuous” ve “continual” için de geçerli. İkisi de süreyi, zaman içinde sürekliliği belirten sözcükler. Üstelik bazı sözlükler her iki sözcüğü eş anlamlı olarak da gösterebiliyor. Oysa aralarında temel bir fark var.

Continuous” kesintisiz, aralıksız, durmaksızın devam etmeyi ifade ediyor.

Continual” ise sık sık, düzenli aralıklarla devam etmeyi ifade ediyor.

Her ikisi de zamanda süreklilikle ilgili olmasına rağmen, birinde bu süreklilik bozulmuyor, sekteye uğramıyor. Örneğin, “Professor lectured continuously for 20 minutes” cümlesini okuduğumuzda, profesörün hiçbir kesinti olmadan 20 dakika boyunca konuştuğunu anlıyoruz ve mesela öğrencilerden soru almadığını rahatlıkla varsayabiliyoruz.

Peki, siz konuşurken sürekli sizi düzelten birinden bahsederken “continuously” mi, yoksa “continually” mi kullanmalıyız? Ya da gece boyunca sürekli şimşek çaktığını anlatırken hangisini tercih edeceğiz? Her iki durumda da “sürekli” sözcüğünün kullanıldığını görünce “continuous” şeklinde çevirmekten şüphe duymayabiliyoruz. Oysa biraz durup düşünmekte fayda var.

Aşağıdaki cümlelere bakalım:

• He was correcting my grammar continuously.

Gerçekten bu kişi sürekli konuşmanızı mı düzeltiyordu? Eğer öyleyse, ya siz konuşurken durmaksızın düzeltme yapıyor ya da konuşmanıza hiç fırsat vermiyor olmalıydı. Pratikte bu mümkün olmadığı için, buradaki doğru kullanım “continually” olmalı.

• He was correcting my grammar continually.

Ya da gece boyunca sürekli şimşek çaktığı için uyuyamadığımızı anlatırken hangisini tercih edeceğiz?

• I was too frightened to sleep because lightning struck continuously during the night.

Gerçekten gece boyunca durmaksızın, ara vermeksizin şimşek mi çakıyordu? Böyle bir durumda uyuyamamak tabii ki çok doğal, çünkü doğal olmayan, anormal bir durum söz konusu. Kesintisizlik karşısında dehşete düşmemek mümkün değil.

Aslında burada gece boyunca sık sık şimşek çaktığı kastediliyor. Dolayısıyla, “sürekli” denmiş olmasına rağmen “continually” kullanımını tercih etmeliyiz.

• I was too frightened to sleep because lightning struck continually during the night.

Kısacası, çevirdiğiniz metinde “sürekli” sözcüğü geçiyorsa ve hangisini kullanmanız gerektiği konusunda kararsız kaldıysanız kendinize şunu sorun: Eylem hiç durmadan devam etti mi?

Aralarındaki farkı hatırlamak için de ufak bir görsel ipucu:

“Continually” sözcüğündeki ardarda gelen iki “L” harfinin akışı kesintiye uğrattığını, “continuously” sözcüğündeki “OUO” harflerinin ise kesintisiz akışı temsil ettiğini düşünebilirsiniz.

 

Kaynaklar

dictionary.com/e/continually-vs-continuously/

grammarly.com/blog/continuously-continually/

writingexplained.org/continually-vs-continuously-difference