Editörün Notları – Aralık 2015

Aklınıza gelen ilk karşılık, en doğru karşılık olmayabilir

Çeviri yaparken sürekli tercihler yapıyoruz. Anlamı doğru aktarabilmek için sözcük tercih ediyoruz, ifade tercih ediyoruz, cümlenin tonunu tercih ediyoruz vs.

Ancak bazen, kolaya kaçıyor ve cümlede nasıl durduğuna bakmaksızın aklımıza gelen ilk karşılığı yazıveriyoruz. Sonuç ise, anlamı doğru veremeyen ya da cümleyi anlamsız hâle getiren robotik ifadeler oluyor.

Aşağıdaki örnekte, iki sözcük dışında her şey normal görünüyor. Ama sadece o iki sözcük tercihi, yani “noting” için düz anlamıyla “not etmek”, “depict” için de yine düz anlamıyla “çizmek” karşılıklarını kullanmak, tüm cümleyi çeviri kokan bir hale getirmiş.