Etkin olarak değil. TDK’ya ve Necmiye Alpay’ın Türkçe Sorunları Kılavuzu’na göre etkinin anlamı hareketli, faaldir. Effective’i daha iyi karşılayan sözcükler, yerine göre etkili, başarılı, verimli veya geçerli olabilir.

Örneğin;

Kaynak Metin: XX supports retailers with effective marketing strategies and excellent sales logistics.

Çeviri: XX etkin pazarlama stratejileri ve mükemmel satış lojistiği ile bayilerini desteklemektedir.

Düzelti: XX etkili pazarlama stratejileri ve mükemmel satış lojistiği ile bayilerini desteklemektedir.

 

Kaynak Metin: It has taken action to mitigate water risks, a vital source for its operations, and support the effective use of natural resources.

Çeviri: Faaliyetleri için hayati bir kaynak olan su riskini azaltmak ve aynı zamanda doğal kaynakların etkin kullanımına katkı sağlamak için harekete geçti.

Düzelti: Faaliyetleri için hayati bir kaynak olan su riskini azaltmak ve aynı zamanda doğal kaynakların verimli kullanımına katkı sağlamak için harekete geçti.

 

Kaynak Metin: What makes an effective project manager?

Çeviri: Etkin bir proje yöneticisi olunur?

Düzelti: Başarılı bir proje yöneticisi nasıl olunur?

 

Kaynak: Necmiye Alpay, Türkçe Sorunları Kılavuzu (Haziran 2018)