Çeviri_TavsiyeleriEditörün NotlarıKelime Kullanımı

Effective’i nasıl çevirmeli?

Etkin olarak değil. TDK’ya ve Necmiye Alpay’ın Türkçe Sorunları Kılavuzu’na göre etkinin anlamı hareketli, faaldir. Effective’i daha iyi karşılayan sözcükler, yerine göre etkili, başarılı, verimli veya geçerli olabilir.

Örneğin;

Kaynak Metin: XX supports retailers with effective marketing strategies and excellent sales logistics.

Çeviri: XX etkin pazarlama stratejileri ve mükemmel satış lojistiği ile bayilerini desteklemektedir.

Düzelti: XX etkili pazarlama stratejileri ve mükemmel satış lojistiği ile bayilerini desteklemektedir.

 

Kaynak Metin: It has taken action to mitigate water risks, a vital source for its operations, and support the effective use of natural resources.

Çeviri: Faaliyetleri için hayati bir kaynak olan su riskini azaltmak ve aynı zamanda doğal kaynakların etkin kullanımına katkı sağlamak için harekete geçti.

Düzelti: Faaliyetleri için hayati bir kaynak olan su riskini azaltmak ve aynı zamanda doğal kaynakların verimli kullanımına katkı sağlamak için harekete geçti.

 

Kaynak Metin: What makes an effective project manager?

Çeviri: Etkin bir proje yöneticisi olunur?

Düzelti: Başarılı bir proje yöneticisi nasıl olunur?

 

Kaynak: Necmiye Alpay, Türkçe Sorunları Kılavuzu (Haziran 2018)