Hızla değişen bir dünyada yaşamaktayız. Sürekli yeni sektörler ortaya çıkmakta ve eskileri, unutulmaya yüz tutmaktadır. Dünya Ekonomik Forumunun yayınladığı bir rapora göre ilkokul öğrencilerinin gelecekte yapacağı işlerin neredeyse %65’i, günümüzde henüz ortaya çıkmamıştır. İş gücü ve bilgi haznemiz hızla değişmektedir.
Teknolojik otomasyonun iş gücüne etkileriyle birleştiğinde bu değişim, aklımıza önemli bir soru getiriyor: Gelecek nesiller hangi becerilere ihtiyaç duyacak?
Eğitim uzmanı Tonu Wagner, ömrünü bu sorunun cevabını bulmaya adamıştır. Eğitim sektörünü araştırması, sanayi liderleriyle görüşmeleri ve küresel iş gücünü etraflıca incelemesi sonucunda Wagner, gelecekte hayatta kalabilmek için yedi beceri ortaya koymuştur. Bu beceriler ve düşünce yapıları, gençlerin potansiyellerini tamamen ortaya çıkarmak için kesinlikle ihtiyaç duydukları şeylerdir.
 

  1. Eleştirel Düşünme ve Sorun Çözme

Öğrencilere, soru cevaplayabilmeyi öğretmekle o kadar çok zaman harcıyoruz ki genellikle nasıl soru sorulacağını göstermeyi ihmal ediyoruz. Soru sormak, daha doğrusu iyi soru sormak, eleştirel düşünmenin temelidir. Bir sorunu çözmeden önce sorunun ne olduğunu iyice analiz edip altında yatan sebebi sorgulamamız gerekir. Bu yüzden eleştirel düşünme ve sorun çözme becerileri ayrılmaz ikilidir.
Wagner, bugünkü iş gücünü geçtiğimiz birkaç yıla göre çok farklı düzenlendiğine dikkat çekmektedir. Bugün, belirli sorunlar üzerinde yalnızca o alanın uzmanları değil, çeşitli uzmanlık alanına sahip ekipler çalışmaktadır. Yöneticiniz tüm cevap ve çözümleri bilemez, onları bulmak için çaba sarf etmeniz gerekir.
Her şeyden önce bu beceri grubu yeniliklerin temelini oluşturmaktadır. Bir çözüm geliştirip önermeden önce mevcut durumu sorgulayıp eleştirel olarak değerlendirme yeteneğine sahip olmamız gerekir.
 

  1. Çevreler Arası İş birliği ve Etkili Liderlik

Günümüzün en büyük trendlerinden biri ücretli iş gücünün artışıdır. Önümüzdeki beş yıl içinde geçici ve evden çalışanların, bir şirketin toplam iş gücünün %40’ını oluşturması beklenmektedir. Bugün bile bulut üzerinden tam zamanlı çalışan personel yüzdesi oldukça yüksektir. Çok uluslu şirketler, dünyanın dört bir yanındaki ofislerden, birlikte çalışan ekipleri bünyesinde barındırmaktadır.
Heyecan vericidir ki teknoloji, çalışma ve iş birliğinin coğrafi sınırlarını kaldırdı. Yine de dijital ağlar üzerinden ve tamamen farklı öz geçmişe sahip bireylerle iş birliği, gençlerimizin hazır olması gereken bir durumdur. New Horizon’un eğitim üzerine hazırladığı bir raporuna göre, “müfredat hedeflerine ulaşmak için yapılan aktiviteleri desteklemek ve kültürlerarası anlayışı geliştirmek için dijital araçların kullanıldığı” küresel çevrimiçi iş birliğine gitgide daha fazla odaklanmamız gerekmektedir.
Bu bağlamda, ekip liderliği artık aslık-üstlük ilişkisi içinde emirler vermek değil, ekibi etkileyerek onlara yol göstermek anlamına gelmektedir. Sonuç olarak Wagner’ın da belirttiği gibi, liderlikte önemli olan “kendi çevrelerinde başlattığı değişimlerde uyguladığı gibi; çeşitli grupları etkilemeye çalışıp ardından bu gruplar arasında ortak bir çıkara yönelik işbirliği sağlamaktır”.
 

  1. Hızlı Tepki Verme ve Uyum Yeteneği

Hızlı değişebilen, sabit tanımları olmayan, belirsiz ve karmaşık bir dünyada yaşıyoruz. Bu nedenle, bu dünyaya uyum sağlayabilmek ve stratejilerimizi yeniden tanımlayabilmek önemlidir.
Richard Paul ve Dillion Beach, “Critical Thinking: How to Prepare Students for a Rapidly Changing World (Eleştirel Düşünme: Öğrencileri Hızla Değişen Dünyaya Hazırlama Yöntemleri)” adlı kitaplarında, eğitim ve çalışma zihniyetinin nasıl da geleneksel esaslar doğrultusunda, değişmeyen ve durağan işlemler için tasarlandığına dikkat çekerler. “İlk önce bir şeyi nasıl yapacağımızı öğrendik ve sonra onu da defalarca yaptık. Öğrenmek, alışkanlık haline getirmek demekti” diyerek; “Peki sürekli yeniden öğrenmeyi öğrenmek nedir? Sürekli yeniden öğrenmeye alışmak nedir?” sorularına dikkat çekmişlerdir.
Sanayi devrimi sonrası dönemde, teknolojinin etkisiyle, aksaklıklar sonrası beklenmeyen sonuçlara karşı tetikte olmak ve onlara uyum sağlayabilme zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Talebe bağlı olarak yeni beceriler edinmemiz, yeni zihniyetler benimsememiz ve öğrenmemiz, yeni bir anlayış edinmemiz ve artık ihtiyaç duyulmayanları geride bırakmamız gerekebilir.
 

  1. Bağımsız Karar Alma ve Girişimcilik

Normalde, bağımsız karar, öğrencilerin derslerine rağmen ya da derslerine ek olarak düşündükleri bir şeydir. Çoğu öğrenci için, bağımsız karar alma ve girişimcilik becerileri okul dışında yaptıkları aktivitelerle kazanılmaktadır. Kısa vadeli testler ve bilgiye ağırlık veren çoğu müfredat, işi yapan ve yenilikçi kişiler için tasarlanmamıştır.
Gençlerimize öncülük etmeyi öğretiyor muyuz? Girişken olmaları için onları teşvik ediyor muyuz? Küresel sorunları çözmeleri için onlara yetki veriyor muyuz?  Yürüttüğü araştırmada Wagner, kurumsal ortamlarda bile iş dünyası liderlerinin “gelişim için yeni fırsatları, fikirleri, ve stratejileri arayan” çalışan bulmakta zorluk çektiklerini ortaya koymuştur.
 

  1. Etkili Sözlü ve Yazılı İletişim

Yüzyıl Becerileri Ortaklığı (the Partnership for 21st Century Skills)  tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, katılımcı işverenlerin yaklaşık %89’u lise mezunlarının iletişimde “yetersiz” olduğunu söylemektedir.
Açık bir iletişim yalnızca dilin ve dil bilgisinin doğru kullanımıyla meydana gelmez. Birçok açıdan, anlaşılır şekilde iletişim kurmak berrak düşünmenin bir koludur. Bir konu hakkındaki fikrimizi ikna edici bir şekilde sunabilir misiniz? Başkalarına tutkuyla ilhan verebilir misiniz? Söylemek istediğiniz şeyin önemli noktalarını kısaca anlatabilir misiniz? Kendinizi ya da bir ürünü tanıtabilir misiniz?
Milyarder girişimdi Richard Branson’ın ünlü bir sözü vardır; “İletişim, herhangi bir liderin sahip olabileceği en önemli beceridir”. Çoğu insan gibi, Richard Branson, iletişimin öğrenilebilen bir beceri olduğunu ve dolayısıyla birçok fırsata ön ayak olabileceğini söylemektedir.

  1. Bilginin Değerlendirilmesi ve Analizi

Artık bilgi çağında yaşamaktayız. Her gün 2,5 kentilyon bayt veri üretiyoruz. Bu kadar veri 10 milyon Blu-ray diskini doldurabilir.
Bilgiye erişimimiz önemli ölçüde artmış olsa da yanlış bilgiye erişimimiz de arttı. Dijital dünyada gezinirken, kaynağı inceleyip eriştikleri bilgi içeriğini değerlendirmek, çok az öğrenciye öğretilmektedir. Ayrıca, bilgi tabanımızı her zamankinden daha hızlı bir şekilde güncellediğimizden, bu bilgiler sürekli artmaktadır.
Dahası, bu sahte haber çağında, aktif ve bilinçli bir vatandaşın ulaştığı bilgileri eleştirel bir mercekten geçirerek çeşitli kaynaklardan da teyit edebiliyor olması gerekecektir.
 

  1. Merak ve Hayal Gücü

Yeni bilgi ve yeniliklerin arkadaşındaki itici güç meraktır. Daha iyisini hayal etmenin yolu, çocuksu bir huşu ve merak duygusunu içinde yaşadığımız dünyaya kanalize etmekten geçer. Çığır açan yenilikleri gözümüzde canlandırmak için kuvvetli bir hayal gücüne ihtiyacımız vardır. Daha sonra sıra bu hayalleri gerçekleştirmeye gelir. Albert Einstein’ın “Hayal gücü, bilgiden daha önemlidir” sözü bu fikri doğrular niteliktedir.
Öğrencilere soru sorup onları cevap aramaya teşvik etmek yerine onlara sürekli hazır bilgi sunmaktayız. Eğitim sistemimizde, meraklı olmaya ve kalıpların dışında düşünmeye, fizik ya da matematik kadar önem vermeliyiz.

Eğitimin Geleceğini Şekillendirmek
Bugünkü eğitim sisteminin odak noktasıyla, gelecekte hayatta kalabilmek için ihtiyacımız olan yedi beceri arasında bir uçurum var. Öğrencilere soruları cevaplamayı öğretmek yerine, o soruları sormayı öğretmemiz gerek. Onları üniversiteye hazırlamak yerine hayata hazırlamamız lazım.
Daha iyi çalışanlar yaratmanın ötesinde, daha iyi liderler ve yenilikçiler yaratmayı hedeflemeliyiz. Bunları yapmak yalnızca gelecekteki eğitimi ve iş gücü niteliğini kökten değiştirmekle kalmayacak ayrıca yaşadığımız dünyayı da değiştirecektir.
Kaynak: https://singularityhub-com.cdn.ampproject.org/c/s/singularityhub.com/2017/07/04/7-critical-skills-for-the-jobs-of-the-future/amp/
 

Çevirmen: Nurben Güleç

Bilkent Üniversitesi

İngilizce/Fransızca Mütercim Tercümanlık Bölümü Öğrencisi