Virgülü cümlelerde ayırıcı görevinde ve kısa bir durmayı göstermek için kullanıyoruz. Bu durum Türkçede olduğu gibi İngilizcede de geçerli. Fakat bir soluk alıp öyle devam etmenin uygun olacağını düşündüğümüz her yere virgül koymamız çeşitli sorunlara yol açacaktır. Öncelikle cümlede anlatmak istediğimizin ne olduğuna karar verip doğru hamleyi ona göre seçmeliyiz.

İngilizcede bazı virgül kullanımları katı kurallarla belirlenmiş olsa da kalan kullanımlar yazarın ya da editörün tercihine kalıyor. Burada her iki kategoriye giren kullanımlardan örneklere değineceğiz.

Art arda Gelen Kelime, Kelime Grupları veya Cümlecikleri Ayırmak İçin Kullanılan Virgül

Bir cümlede art arda gelen kelime veya kelime gruplarını ayırırken serinin sonundaki kelime veya kelime grubundan önce bazen and bağlacı gelebilir. Kimi otoritelere göre and bağlacından önce virgül kullanılmalı, kimilerine göre ise bu bağlaç zaten iki öğeyi birbirinden ayırdığı için bir daha virgülün kullanılmasına gerek yoktur.

They play football, basketball, and soccer.

ya da

They play football, basketball and soccer.

Cümlede art arda gelen cümleciklerde ise son cümleciğin önündeki and bağlacının önüne virgül getirilmesi bütün otoritelerce benimsenmiş.

In the 1980s, music was loud, hair was big, and the clubs were hopping along Sunset Boulevard.

Cümle içinde art arda geçen sıfatlarda sıfatlar arası virgül kullanılıp kullanılmayacağını sıfatların bağlı oldukları isimle ilişkileri belirler. İsme farklı nitelik ya da nicelikler veren sıfatlar genelde virgülle ayrılmadan da yazılabilir. (He wore bright red wingtip shoes.) İsme aynı derecede etki eden sıfatlar ise virgülle ayrılır. (He wants to meet a kind, gentle, sweet girl.) Virgülle ayrılması gereken sıfatları anlamak için araya and bağlacını getirebiliriz. Sıfatlar and bağlacıyla birbirine bağlandığında cümle hâla anlamlıysa sıfatların arasında virgül kullanılmalıdır.

Art arda gelen öğeler kendi içinde de virgülle ayrılıyorsa bu öğeleri birbirinden ayırmak için virgül değil noktalı virgül kullanılmalıdır.

We visited Tuscon, Arizona; Boise, Idaho; and Savannah, Georgia.

& işareti hiçbir zaman virgülle kullanılmaz; yani sıralanan kelimelerde son kelime öncekilerden and bağlacı yerine & işareti ile ayrılıyorsa hemen öncesinde virgül getirilmez.

Special Today: Corned Beef, Cabbage & Potato

Bir fiile, bir sıfata ya da kendinden başka bir zamire etki eden birbirinden farklı ya da tekrarlanan zarflar virgülle ayrılır.

He happily, passionately, and energetically followed the instructions.

He was a very, very wise man. 

Giriş Kelime veya Kelime Gruplarından Sonra Kullanılan Virgül

Cümle girişinde ön bilgiyi vermeye yarayan kelime veya kelime gruplarından sonra yazarın ya da editörün tercihine göre virgül kullanılabilir ya da kullanılmayabilir. Aşağıdaki cümlelerin ikisi de doğrudur:

On Tuesday there was a small earthquake.

On Tuesday, there was a small earthquake.

Cümlenin akışı ve anlama kolaylığı açısından cümle başındaki kelime grubunun uzun olduğu yerlerde kelime grubundan sonra virgül gelir.

On the second Tuesday of every month that has thirty days or fewer, Joe cleans the coffee maker.

Edat ve isimden oluşan kısa kelime gruplarından sonra yine yazarın tercihine ve yapılmak istenen vurguya göre virgül kullanılabilir.

Without him I’d be lost.

Without him, I’d be lost.

Cümle başında ön bilgi için kullanılan sıfat-fiillerden veya sıfat-fiil içeren kelime gruplarından sonra genelde virgül kullanılması gerekir.

Seething with contempt, she turned to face him.

Arkasından kısa bir durma gerektiren zarflar girişte kullanıldığında yine zarfın arkasından virgül gelir.

Frankly, I don’t like him.

Diğer zarflar içinse böyle bir durum söz konusu değildir.

Recently I discovered sushi.

 

Cümlecikleri Ayırmak için Kullanılan Virgül

Cümlecikleri cümleden ayırmak için virgülün kullanılıp kullanılmaması cümleciklerin uzunluğuna ve bağımlı veya bağımsız olmalarına bağlıdır.

Cümleye bağlaçla bağlı bağımsız cümlecikler genelde virgülle ayrılır. İçerisinde kendine ait çekimli fiil ve özne taşıyan cümlecikler bağımsız cümleciktir ve cümleden bağımsız olarak da anlam taşır.

I know that you’re going skiing without me on Tuesday, but I don’t care.

Emir cümlecikleri de gizli özne barındırır, yani bağımsız cümlecik grubuna girer.

I know that you’re going skiing without me on Tuesday, so (you) leave.

Bağlaçla bağlanan bağımsız cümlecikler kısa ve açıksa yazarın cümlecikleri virgülle ayırmama imkânı bulunur.

You could stay or you could go.

Birbirine bağlaçla bağlı öğeler bağımsız cümlecik sınıfına girmiyorsa, yani yüklem veya özneleri cümleyle ortaksa cümleden virgülle ayrılmaz.

They brought wine but forgot the corkscrew.

A palm tree that appeared to be dying and some parched-looking scrub brush came into view.

Bağımlı cümlecikler yani yan cümleler bir özne ve yüklem barındırır, fakat ana cümleden bağımsız bir anlam ifade etmez. Bu cümlecikler cümleye zaman, amaç, sonuç ya da koşul belirten bağlaçlarla bağlanır. Bağımlı cümlecik cümlenin başındaysa genelde cümleden virgülle ayrılır. Cümlecik ana cümleden sonra geliyorsa virgüle gerek yoktur.

If the mall is open, we will go shopping.

We will go shopping if the mall is open.

Açıklayıcı Kelime, Kelime Grubu ve Cümlecikleri Cümleden Ayırmak için Kullanılan Virgül

Cümlenin arasında açıklayıcı görev üstlenen kelime, kelime grubu veya cümlecik cümlenin anlamını etkilemiyorsa, cümleden çıkarıldığında anlam bozukluğu yaratmıyorsa cümleden virgülle ayrılır.

Barbara, who is my favorite stylist, is off on Mondays.

Açıklayıcı cümlecik that kelimesi ile başlıyorsa cümleden hiçbir zaman virgülle ayrılmaz.

The car that he was driving was red.

Kaynak: The Best Punctuation Book, Period., June Casagrande
Hazırlayan ve çeviren: Ece Nihal Karluk
Gözden geçiren: Dila Balça Öğün