Bir projeyi birlikte yürütüyorsanız, işbirliği yapıyorsunuzdur.

Bir suça ortak oluyorsanız, işbirlikçi olursunuz.

İşbirliği olumlu bir kavram, işbirlikçi olumsuz bir kavramdır.