Çoğunuzun “itibariyle” cevabını verdiğini duyar gibiyim. Ne yazık ki yanlış cevap. Dilimize Arapçadan giren bu sözcük karşılaştığımız birçok yerde “itibariyle” şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru yazımı, “itibarıyla” olmalıdır.

DoğruSonuç itibarıyla, pazarlama kampanyalarının büyük bir kısmı başarısızlığa uğrayacaktır.

Yanlış: Sonuç itibariyle, pazarlama kampanyalarının büyük bir kısmı başarısızlığa uğrayacaktır.

DoğruNet finansal borç 31 Aralık 2017 itibarıyla 2.370 milyon euro olarak gerçekleşmiştir.

Yanlış: Net finansal borç 31 Aralık 2017 itibariyle 2.370 milyon euro olarak gerçekleşmiştir.

Kaynaklar

Alpay, Necmiye, Türkçe Sorunları Kılavuzu, Metis Yayınları, 6. Basım, 2018.

Sözer, Vural, Dilinizi Eşek Arıları Sokmasın, Gürer Yayınları, 1. Baskı, 2008.

TDK: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts&kategori1=verilst&ayn1=bas&kelime1=itibar%C4%B1yla

Dil Derneği: http://www.dildernegi.org.tr/TR,276/yazim-kilavuzu-ara-bul.html

 

Dragoman yayınlarından Temiz Türkçe Kılavuzu’nu Amazon.com.tr’den satın alabilirsiniz.