Konferans tercümanı, dil ve iletişim uzmanı olan profesyonel bir kişidir. Çok dilli toplantılarda, konuşmacının vermek istediği mesajı normalde anlamayacak olan dinleyicilere sözlü olarak farklı bir dilde aktarır.

Konferans tercümanlık görevi, sözel becerilerle yerine getirilen zihinsel bir egzersizdir. Bu yönüyle yazılı çeviriden çok farklıdır ve çeşitli eğitimler ve yeterlilikler gerektirir.

Konferans tercümanları ateşli tartışmaların ortasında, aynı anda dinler, düşünür, zihinlerinde metni çevirir ve konuşurlar.

Konferans tercümanları çoğunlukla bir ya da birkaç yabancı dilden kendi ana dillerine doğru çevirirler. İdeal olan her tercümanın ana diline doğru çeviri yapması ve toplantıda konuşulan tüm diller için birer kabin kurulmasıdır.

Yerel toplantılarda bu mümkün olmadığında tercümanlar her iki yöne çeviri yapmak zorunda kalırlar ki çift yönde çeviri çok daha zor bir görevdir ve zorluğu nispetinde ücretlendirilmesi gerekir.

Konferans tercümanları, içinde bulundukları toplantının ve çalışma ortamının koşullarına göre farklı sözlü çeviri modlarına (eş zamanlı, ardıl, fısıltı) geçebilirler.

Konferans tercümanları genellikle bir danışman tercüman veya koordinatör firma tarafından o konferansa özgü olarak oluşturulmuş bir ekipte yer alır. Danışman tercüman o günkü etkiliğin dil ihtiyaçlarını ve diğer gereklilikleri göz önünde bulundurarak ekibini kurar.

AIIC tercümanları için esas kriter kaliteli ve profesyonel hizmet sunmaktır.  AIIC tercümanları mesleki etik ilkelerine sıkı sıkıya bağlıdırlar ve gizlilik kurallarına en üst düzeyde uyarlar.

Kaynak: AIIC “What is a conference interpreter?”. aiic.net April 20, 2004. 20 Şubat 2018 tarihli yazıdan alıntı yapılmıştır <http://aiic.net/p/1469>.