Plus Çeviri, üç aşamalı çeviridir. Aşama sayısı olarak Gold ile aynıdır ama kontrol seviyesi o kadar detaylı değildir. Plus’ta, çevirinin ardından editör ve uzman kontrolü aşamalarında Standart mekanik kontrollere ek olarak kelime düzeyinde kontroller sağlanır. Bu kontrol, bir metinde yapılabilecek toplam editör iyileştirmelerinin yaklaşık %30’una tekabül eder. CAT araçlarıyla otomatik QA’ler yapılır.

Kelime iyileştirmeleri, hem gereksiz kelimelerin cümleden çıkartılması, hem de mevcut kelimelerin en uygun alternatifleriyle güncellemesiyle yapılır. Teknik terim ve kavram kontrolü de uygulanır. 

Dragoman Plus, düz çeviri olmasın, metinlerimde kullanılan kavramlar, terimler, sözcükler en doğru şekilde kullanılsın. Cümlelerdeki gereksiz sözcükler ayıklanarak daha anlaşılır çeviriler yapılsın diyen müşterilerimiz için idealdir. Gold için zamanı olmayan veya bütçesi yetmeyen müşterilerimiz tarafından tercih edilmektedir.

Plus Çeviride hangi düzeltmelere odaklanırız:

  1. Sözcük kullanımlarını iyileştiririz. Hedef kitleye ve doküman türüne en uygun sözcükleri seçeriz.
  2. Gereksiz sözcük tekrarlarını gideririz, boş sözcükleri temizleriz.
  3. Teknik terim ve kavramları hem uzman hem native gözüyle, daha detaylı araştırır, kavramsal tutarlılığı iyileştiririz.
  4. Dragoman’ın stil kılavuzlarına göre yazım ve imla kurallarını uygularız.

Plus Çeviride, Gold’un alanına giren detaylı cümle yapısı değişikliklerine, çok zorunlu gördüğümüz bir iki yerin dışında müdahale etmeyiz. Cümle seviyesinde düzeltme, yani cümleleri kısmen veya tamamen yeniden yazma, zaman alan, metnin tamamını planlamak gerektiren bir iştir. Yerine göre çevirmenin üslubunu reddedip, yeniden yazmayı gerektirir ki ek ücrete tabi olması da doğaldır.

Bu açıdan bakıldığında, Plus Çeviri göze daha doğru ve daha anlaşılır gelir. Eğer daha akıcı, daha doğal, sanki o dilde yazılmış gibi bir çeviri istiyorsanız, Gold veya Yaratıcı Yerelleştirme hizmetlerimizi tercih etmelisiniz.