Yeminli Çeviri İlkeleri

Yeminli çeviri hukuki bir zorunluluktur; resmi belgelerde, vize işlemlerinde, tapuda, yabancı dilde yapılan veya diğer dillere çevrilen sözleşmelerde kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Son 10 yılda kanun koyucular da mevcut uygulamanın eksikliklerini görerek pek çok resmi belgede noter onayını kaldırmış, sadece yeminli çevirmenin imzasını ve kaşesini yeterli görmüştür.

Hukuk Çevirmenlerine Tavsiyeler

Terzi kendi söküğünü dikemez hesabı, çevirmenler de kendi hatalarını, özellikle hukuki metinler gibi hızlı işlerde ve karmaşık konularda çalışırken göremeyebiliyor. Bir tercüman diğerinin çevirisini düzeltirken sertçe eleştirdiği aynı hataları kendi çevirilerinde yapabiliyor. Bunun önüne geçmenin en kolay yolu, işi bitirdikten sonra hemen teslim etmemek, yarım saat, bir saat mola verip, gözü dinlendirdikten sonra tekrar kendi işini okumaktır.