TÜRKÇEDE PARA BİRİMLERİNİN KULLANIMI

  • Türkçe yönüne çeviri yaparken para birimleri küçük harfle yazılır: dolar, euro (veya avro), sterlin, lira, kuruş, frank, dinar

Ör.:        On the back of our joint €1.2 billion portfolio, our solid industry position and our capital strength, we are building a platform for even further profitable growth.

                1,2 milyar euro değerindeki ortak portföyümüzden, sektördeki güçlü konumumuzdan ve sermaye gücümüzden destek alarak daha da kârlı bir büyümenin temellerini atıyoruz.

Average motor insurance premiums have increased from 207 TRY  in the first half of 2012 to 304 TRY in the second half of 2013.

2012’nin ilk yarısında 207 Türk lirası olan ortalama kara araçları sigorta primleri, 2013’ün ikinci yarısında 304 Türk lirasına çıkmıştır.

Uyarı: “Türk Lirası” yanlış bir kullanımdır. “Türk” özel isim olduğu için büyük yazılır ama “lira” hem özel bir isim değildir hem de kural gereği küçük yazılır.

İlgili kuralı TDK’nın web sitesinde görebilirsiniz: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_content&id=183:buyuk

Merkez Bankasının web sitesinde de “Türk lirası” kullanılmaktadır: https://www.tcmb.gov.tr

Not: Dragoman, müşteri tarafından aksi belirtilmedikçe “avro” yerine “euro” ifadesini kullanır.

 

 

  • Para birimlerinin isimleri Türkçeleştiğinde kesme işareti (’ ) kullanılmaz.

 

Ör.: ABD’deki çevre dostu ürünlerin satışı geçtiğimiz yıl 40 milyar doları aştı.

       Toplam iş hacmi neredeyse 177,6 milyar avroya ulaşmıştır.

Uyarı: “euro” Türkçe bir ifade olmadığından kendisinden sonra gelen ekler kesme işareti ile ayrılır.

Ör.: Allianz’ın 2012 faaliyet kârının 9 milyar euro’yu aşmasını bekliyor.

 

  • Paragraf içeriklerinde para birimlerine ait semboller kullanılmaz; para birimleri açılarak yazılır.

Ör.:        On a combined basis, our exports increased by 17 percent to $4 billion and our combined international sales reached $4.9 billion.

Toplam ihracatımız %17 artarak 4 milyar dolar oldu; toplam yurtdışı satışlarımız ise 4,9 milyar dolara ulaştı.

 

  • Dragoman genel olarak para birimlerinin sembollerini kullanmayı tercih etmez ve kaynak dilde sembol kullanılsa bile hedef dilde semboller açılarak yazılır. Bunun nedeni, özellikle dolar para biriminin birden fazla ülkede kullanılmasıdır. “ABD doları, Kanada doları, Avustralya doları” gibi farklı ülkelere ait para birimlerini ayırt edebilmek için para birimlerinin uluslararası kodlarını kullanmak gerekir.

Ör.: As indicated earlier, the transaction will result in a book loss of CAD 1.2 billion, which will be booked in the third quarter of 2015.

Önceden belirtildiği üzere, bu işlem 2015’in üçüncü çeyreğinde deftere geçecek olan 1,2 milyar Kanada doları defter zararı ile sonuçlanacaktır.

In 2015, the EU donated humanitarian aid to the tune of more than €1.5 billion, and a further €5 billion has been given to help displaced people since the start of the war in Syria.

AB, 2015 yılında 1,5 milyar avronun üzerinde insani yardım sağladı ve Suriye’deki savaşın başlamasından bu yana yerlerinden edilmiş insanlara yardım için 5 milyar avro harcandı.

  • Sembol kullanmanız gerektiğinde aşağıdaki sembolleri tabloda örneklendirildiği şekilde, parasal tutarı gösteren rakamın solunda ve boşluk bırakmadan kullanabilirsiniz.

dolar için $; euro için €; Türk lirası için ; sterlin için £

Ör.:

DönemGelir Artışı (₺)
1.       Çeyrek₺150
2.       Çeyrek250

 

Türk lirası simgesi hakkında daha fazla bilgi için: https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/banka+hakkinda/sikca+sorulan+sorular

 

  • Başlıklarda, web sitelerinde ve reklam metinlerindeki kısa ve bağımsız cümlelerde para birimlerinin kısaltması kullanılabilir.

Ör.: Kitap alışverişlerinde 15 TL indirim devam ediyor!