Çeviri_TavsiyeleriStil

Türkçede Sayıların Yazılışı

GENEL KURALLAR

 

Cümlelere rakamla başlamayın

 • Bir zorunluluk olmadıkça cümlelere rakamla başlamayın. Yıl ile başlayan cümleler istisnadır. Örneğin: “1953, şirketin tarihinde bir dönüm noktası olmuştur.” Ayrıca cümlemiz rakamla başlıyorsa, rakamdan sonra gelen sözcük büyük harfle başlamaz.

 

Basamakları ayırmak için nokta, ondalık sayılar için virgül kullanın

 • Türkçede binler basamaklarını ayırmak için nokta (3.100.000 = üç milyon yüz bin), ondalık basamaklarını ayırmak için virgül (5,5 = beş buçuk) kullanılır. İngilizcede bu kural tam tersidir. O yüzden İngilizceden Türkçeye yapılan çevirilerde azami dikkat göstermek gerekiyor.

 

Sayıları nerede yazıyla, nerede rakamla yazmak gerekir?

 • Teknik ve ticari metinler haricinde, 10’dan küçük sayıları harfle yazın. Örneğin: “Ahmet Bey’in üç çocuğu oldu.
 • Ancak saat, tarih, para tutarı, yüzdeler, adresler, ölçü ve istatistik verilere ilişkin sayılar her zaman rakamla yazılır: 16.50’de, 9 lira, 46 kilo, 4 kilometre, 7 metre, 8 Eylül, %2, Daire:6 vb.
 • İstisna: Saatler konuşma dilindeki haliyle kullanılıyorsa, yazıyla yazılır. Örneğin: “Saat tam sekizde kapımda olacaksın!” veya “Yediye on kala eve vardım.” ya da “Üçü yirmi geçe, daha fazla beklememeye karar verdim.
 • Dört veya daha çok basamaklı sayıların yazımında sıfır fazlalığından kurtulmak için bin, milyon, milyar ve trilyon haneleri harfle yazılabilir. Örneğin: 23 milyar, 90 milyon, 34 bin, 7 trilyon vb.
 • Ancak sayı sıfırlarla değil küsuratla bitiyorsa, orta kısımda veya başta harf kullanımı garip olacağından, rakamla yazılır. Örneğin: Bin 439 değil 1.439 veya, 60 milyon 93 değil 60.000.093
 • Üleştirme sayıları her zaman yazıyla yazılır. Örneğin: ikişer, otuzar, beşer beşer
 • Deyimsel ifadelerde kullanılan sayılar harfle yazılır. Örneğin: “Kırk katır mı, kırk satır mı?”, “Kılı kırk yarmak”, “Dünyanın bin bir türlü hali var.”

 

Harfle yazılan sayılar ayrı mı yazılır yoksa bitişik mi?

 • Normal durumlarda harfle yazılması gereken ve birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır: üç milyon iki yüz elli altı
 • İstisna: Çek, senet parasal değeri olan belgelerde bitişik yazılır. Örneğin: 3.340 (üçbinüçyüzkırk)
 • Sayı değerini kaybedip cins isim haline gelen sayılar bitişik yazılır. Örneğin kart oyunları: ellibir, yirmibir

 

Kaynakça:

 1. Alpay, Necmiye, Türkçe Sorunları Kılavuzu, Metis Yayınları, 4. Basım, 2013
 2. www.tdk.gov.tr
 3. The Associated Press Stylebook, 2013

5 thoughts on “Türkçede Sayıların Yazılışı

 1. Merhaba, % 1,5 olarak mı yazılır yoksa % 1.5 olarak mı yazılır sizce?
  Cümlenin içinde: “..satın alma bedelinin % 1,5’i kadardır.” Teşekkür ederim şimdiden.

  1. Türkçede virgül kullanıyoruz. İngilizcenin etkisiyle konuşurken nokta demeye başladık. Ancak mevcut ondalık sayı yazım kurallarımıza göre virgül olmalı.

 2. 65.200,50 gibi parayı ifade eden sayının yazımı doğru mudur?
  Ve yazıyla altmışbeşmilyonikiyüzbinelliTl şeklinde mi yazılır?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.