Çeviri_TavsiyeleriStil

Türkçede Sayıların Yazılışı

GENEL KURALLAR

 

Cümlelere rakamla başlamayın

 • Bir zorunluluk olmadıkça cümlelere rakamla başlamayın. Yıl ile başlayan cümleler istisnadır. Örneğin: “1953, şirketin tarihinde bir dönüm noktası olmuştur.” Ayrıca cümlemiz rakamla başlıyorsa, rakamdan sonra gelen sözcük büyük harfle başlamaz.

 

Basamakları ayırmak için nokta, ondalık sayılar için virgül kullanın

 • Türkçede binler basamaklarını ayırmak için nokta (3.100.000 = üç milyon yüz bin), ondalık basamaklarını ayırmak için virgül (5,5 = beş buçuk) kullanılır. İngilizcede bu kural tam tersidir. O yüzden İngilizceden Türkçeye yapılan çevirilerde azami dikkat göstermek gerekiyor.

 

Sayıları nerede yazıyla, nerede rakamla yazmak gerekir?

 • Teknik ve ticari metinler haricinde, 10’dan küçük sayıları harfle yazın. Örneğin: “Ahmet Bey’in üç çocuğu oldu.
 • Ancak saat, tarih, para tutarı, yüzdeler, adresler, ölçü ve istatistik verilere ilişkin sayılar her zaman rakamla yazılır: 16.50’de, 9 lira, 46 kilo, 4 kilometre, 7 metre, 8 Eylül, %2, Daire:6 vb.
 • İstisna: Saatler konuşma dilindeki haliyle kullanılıyorsa, yazıyla yazılır. Örneğin: “Saat tam sekizde kapımda olacaksın!” veya “Yediye on kala eve vardım.” ya da “Üçü yirmi geçe, daha fazla beklememeye karar verdim.
 • Dört veya daha çok basamaklı sayıların yazımında sıfır fazlalığından kurtulmak için bin, milyon, milyar ve trilyon haneleri harfle yazılabilir. Örneğin: 23 milyar, 90 milyon, 34 bin, 7 trilyon vb.
 • Ancak sayı sıfırlarla değil küsuratla bitiyorsa, orta kısımda veya başta harf kullanımı garip olacağından, rakamla yazılır. Örneğin: Bin 439 değil 1.439 veya, 60 milyon 93 değil 60.000.093
 • Üleştirme sayıları her zaman yazıyla yazılır. Örneğin: ikişer, otuzar, beşer beşer
 • Deyimsel ifadelerde kullanılan sayılar harfle yazılır. Örneğin: “Kırk katır mı, kırk satır mı?”, “Kılı kırk yarmak”, “Dünyanın bin bir türlü hali var.”

 

Harfle yazılan sayılar ayrı mı yazılır yoksa bitişik mi?

 • Normal durumlarda harfle yazılması gereken ve birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır: üç milyon iki yüz elli altı
 • İstisna: Çek, senet parasal değeri olan belgelerde bitişik yazılır. Örneğin: 3.340 (üçbinüçyüzkırk)
 • Sayı değerini kaybedip cins isim haline gelen sayılar bitişik yazılır. Örneğin kart oyunları: ellibir, yirmibir

 

Kaynakça:

 1. Alpay, Necmiye, Türkçe Sorunları Kılavuzu, Metis Yayınları, 4. Basım, 2013
 2. www.tdk.gov.tr
 3. The Associated Press Stylebook, 2013

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.