Türkiye’de Çevirmenlerin Karşilaştiği Temel Sorunları 10 ana başlıkta toplayabiliriz.

  1. Niteliksiz Çalışmalar: Türkiye’de çevirilerin zaman ve bütçe baskısı altında yapıldığı durumlar, sıklıkla karşılaşılan bir sorundur. Bu nedenle, çevirilerin kalitesi düşebilir ve daha düşük standarda sahip olabilir. Firmalardan gelen çeviri isteklerinde, firmalar çevirinin en kısa sürede teslimi konusunda ısrarcı olmakla birlikte, sıra ücretlendirmeye geldiğinde en düşük ücreti ödemeye meyillidirler. Bu da çevirmende işini en pratik yolla yapma isteğini ister istemez uyandırmaktadır.
  2. İstikrarsız Çalışma Koşulları: Türkiye’de çevirmenler sıklıkla istikrarsız çalışma koşulları ile karşılaşır. Proje bazlı çalışma, olayların belirsizliği ve sürekli olarak farklı projelere yönlendirilme gibi sorunlar yaşanabilir.
  3. Düşük Ücretler: Çevirmenlerin genellikle düşük ücretlerle çalıştığı bilinmektedir. Bu da çevirmenlerin geçimlerini zorlaştırabilir ve motivasyonlarını olumsuz etkileyebilir.
  4. Tercüme Hataları: Türkiye’de çevirilerde sıklıkla hatalar yapıldığı görülmektedir. Bu, kaynak dil ve hedef dil arasındaki kültürel, dilbilimsel ve terminolojik farklılıkların doğru bir şekilde aktarılamamasından kaynaklanabilir. Çevirmen kaynak ve hedef dili iyi bilmesine rağmen hukuk,tıp,mühendislik,moda vs. farklı terminolojilere yeterince hakim olmayabilir.
  5. Yetersiz Kaynaklar: Türkiye’de çeviri yaparken, çevirmenlerin yetersiz kaynaklara erişimi olabilir. Özellikle nadir diller ve konularla ilgili kaynakların sınırlı olması çevirinin kalitesini etkileyebilir.
  6. Sürekli Öğrenme ve Gelişim Baskısı: Çevirmenler, sürekli olarak dillerini ve çeviri becerilerini geliştirmek zorundadır. Hızla ilerleyen teknoloji ve terminoloji alanında güncel kalabilmek için sürekli öğrenme ve gelişim baskısı vardır.
  7. İletişim Zorlukları: Çevirmenler, metnin yazarı veya müşteri ile doğru ve etkili iletişim kurmak zorundadır. Dil ve kültürel farklılıklar, iletişimde sorunlara yol açabilir.
  8. Telif Hakları: Türkiye’de telif haklarına ilişkin yasalar hala tam olarak uygulanmamaktadır. Bu nedenle, çevirmenler bazen çalışmalarının telif haklarını savunmakta zorluk yaşayabilirler.
  9. Rekabet: Türkiye’de çeviri sektörü rekabetçidir ve birçok çevirmen aynı projeler için rekabet etmek zorundadır. Bu da düşük ücretlerle çalışmaya ve iş bulmada zorluk çekmeye yol açabilir.
  10. Yetersiz İstihdam Olanakları: Türkiye’de çevirmenlik mesleği halen tam olarak tanınmamıştır ve yeterli istihdam olanakları sağlanmamaktadır. Bu nedenle, çevirmenler iş bulmakta zorluklar yaşayabilirler.

Yazan: Tahsi Arifoğulları