• “vb.” kısaltması, “ve benzeri, ve bunun gibi, ve başkaları” anlamlarını taşır. Genellikle örnek verme amaçlı kullanılır.

Tehlikeli kargo gemileri: tankerler, gaz taşıyıcılar, kimyasal madde taşıyıcılar vb.

Ekipman, su püskürtmeli yağmurlama sistemleri, hortum makaraları, yangın muslukları, monitörler vb. ile korunmaktadır.

Uyarı: v.b. şeklinde kısaltmayınız.

 

  • vb. kendi içinde “gibi” anlamını barındırdığından “vb. gibi” kullanımı anlatım bozukluğuna neden olur.

Yanlış: Televizyon, buzdolabı vb. gibi ev için gerekli şeyleri satın alabiliyoruz ancak araba alacak paramız yok.

Doğru: Televizyon, buzdolabı vb. ev için gerekli şeyleri satın alabiliyoruz ancak araba alacak paramız yok.

 

  • Yine vb. kısaltmasının açılımında “ve” bağlacı bulunduğundan kendisinden önce “ve” bağlacında olduğu gibi virgül kullanılmaz.

Yanlış: Kira, elektrik, doğal gaz, suvb. işletme giderlerini karşılamak amacıyla günlük, haftalık veya aylık bir üyelik ücreti uygulanabilir.

Doğru: Kira, elektrik, doğal gaz, su vb. işletme giderlerini karşılamak amacıyla günlük, haftalık veya aylık bir üyelik ücreti uygulanabilir.

 

  • TDK’nin kısaltmalarla ilgili yazısına göre: “Sonunda nokta bulunan kısaltmalarla üs işaretli kısaltmalara gelen ekler kesmeyle ayrılmaz. Bu tür kısaltmalarda ek noktadan ve üs işaretinden sonra, kelimenin veya üs işaretinin okunuşuna uygun olarak yazılır.”

Yanlış: Biri diğerine neden olmamakta aksine hepsi temelde daha iyi teknoloji, eğitim vb.‘den kaynaklanan fırsatlardan güç almaktadır.

Doğru: Biri diğerine neden olmamakta aksine hepsi temelde daha iyi teknoloji, eğitim vb.den kaynaklanan fırsatlardan güç almaktadır.

Not: Bu örnekteki kullanımdan kaçınmak için “ve benzerinden” şeklinde açarak yazabilirsiniz.

Kaynaklar

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_content&id=198:Kisaltmalar

http://www.dildernegi.org.tr/TR,278/kisaltmalar-dizelgesi.html

http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=189:kisaltmalar